27 listopada, 2017 DRK&P Kancelaria Adwokacka

Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

EXPERIENTIA DOCET Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple pod redakcją dra Tomasza Targosza, dra hab. Pawła Podreckiego oraz Piotra Kostańskiegoto wydana została przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w 2017 r.

 

Księga pamiątkowa powstała z okazji 70. urodzin Pani Profesor Traple.

 

Pozycja ta stanowi zbiór interesujących komentarzy z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz podejmuej zagadnienia prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych i wiele innych.

 

W księdze tej znalazł się również tekst autorstwa mecenasa Janusza Długopolskiego z kancelarii DRK&P pt. „Ryzyko kursowe przy indeksacji kredytu konsumenckiego kursem obcej waluty”. Został on zamieszczony w część VII księgi poświęconej wybranym zagadnieniom prawa gospodarczego, konkurencji i danych osobowych.

zdj5