30 czerwca, 2018 admin

Trudny rozwój polskiej turystyki narciarskiej

W grudniowym dodatku do Gazety Prawnej pt. „Gdzie na narty?” ukaże się artykuł, w którym Mecenas Małgorzata Kulig – Juźwiak  z kancelarii DRK&P nakreśli przyczyny pojawiających się od wielu lat trudności w rozwoju polskiej turystyki narciarskiej.

„Polska branża narciarska jest zgodna – bariery prawne utrudniają budowę nowych ośrodków i modernizowanie już istniejących. Do jednej z najpoważniejszych należy brak prawa szlaku.

(…) Kolejny problem dotyczy procedur administracyjnych związanych z budową nowych stacji. (…) procedury związane m.in. z oszacowaniem, czy inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko są wielowątkowe i wieloetapowe. To powoduje, że proces powstawania stacji, nawet tych najmniejszych, ciągnie się latami i jest bardzo kosztowny.”


Artykuł pt. "Trudny rozwój polskiej turystyki narciarskiej"