15 czerwca, 2015 DRK&P Kancelaria Adwokacka

Konferencja PSNIT 2015

W dniach 8 -10 czerwca 2015 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się VII ogólnopolska konferencja organizowana przez stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne pt. „Razem, czy każdy sobie? Czy ośrodki narciarsko-turystyczne mają potrzebę współpracy?”

 

W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników – przedstawicieli ośrodków narciarskich oraz firm dostarczających usługi i produkty dla sektora narciarskiego. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele parlamentu, ministerstw, samorządów, mediów, świata prawa i nauki. Mecenas Janusz Długopolski oraz mecenas Małgorzata Kulig-Juźwiak z kancelarii DRK&P jako eksperci rekomendowani przez parlamentarzystów biorących udział w konferencji przedstawili zmiany w ustawodawstwie polskim związane za znoszeniem barier prawnych w dziedzinie sportu i turystyki.

Więcej informacji na temat konferencji pod: http://www.psnit.pl/index2.php?go=konferencja_2015

 

Zdjęcie poniżej: Mecenas Janusz Długopolski podczas Konferencji PSNIT 2015.
Źródło: http://www.psnit.pl/index2.php?go=konferencja_2015_galeria