17 lutego, 2016 DRK&P Kancelaria Adwokacka

Konsultacje społeczne planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego

Dyrektor OPN wyłożył z dniem 16 lutego 2016 r. do publicznego wglądu projekt planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego – obszaru Natura 2000 PLH 120004.

W ramach konsultacji społecznych, osoby, których mogą dotyczyć postanowienia planu ochrony, a w szczególności właściciele nieruchomości położonych na terenie OPN lub jego otuliny, jak również wszystkie gminy, których praw lub obowiązków plan dotyczy, powinny złożyć swe uwagi i wnioski do planu.

Wnioski i zastrzeżenia do planu należy składać w terminie do 30 kwietnia 2016 r.!

Tekst planu dostępny na stronie OPN:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:269.html