6 kwietnia, 2016 DRK&P Kancelaria Adwokacka

Światowy Kongres Klastrów

Mecenas Małgorzata Kulig-Juźwiak z kancelarii DRK&P została zaproszona jako prelegent do udziału w debacie oksfordzkiej: Natura 2000 – Ekoterroryzm – Susza i powódź. „Czy możliwe jest wdrażanie dużych projektów hydrotechnicznych, oferujących systemowe rozwiązania dla: bezpieczeństwa, transportu, gospodarki wodnej i turystyki w dobie rozbudowanych wymagań ekologicznych i procedur chroniących środowisko”?

Debata stanowiła część bogatego programu II Światowego Kongresu Klastrów – Cluster World Congress – zorganizowanego w dniach 31.03 – 01.04.2016 w Dąbrowie Górniczej.

Tegoroczna edycja kongresu odbyła się pod hasłem “Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową”. Wzięło w nim udział kilkuset uczestników reprezentujących przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, władze lokalne, regionalne i krajowe, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

Więcej informacji na temat Kongresu oraz pełna agenda na: http://clusterworldcongress.com/