20 kwietnia, 2016 DRK&P Kancelaria Adwokacka

Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kubasa

W piątek 15 kwietnia 2016 r. Mecenas Janusz Długopolski z Kancelarii DRK&P wziął udział w jubileuszu 40-lecia habilitacji oraz 75. urodzin prof. UJ dr. hab. Andrzeja Kubasa, który się odbył w Auli Jagiellońskiej Muzeum Collegium Maius.

Uroczystość została uświetniona wręczeniem Profesorowi księgi jubileuszowej „Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi” opracowanej przez najwybitniejszych polskich cywilistów i praktyków prawa, przyjaciół, współpracowników oraz uczniów Profesora Andrzeja Kubasa, pod redakcją B. Jelonek-Jarco, R. Kosa i J. Zawadzkiej.

Mecenas Janusz Długopolski jest autorem artykułu pt.: „Służebności publiczne de lege ferenda”, który otwiera drugą część księgi dotyczącą prawa cywilnego.

Relacja z uroczystości jest dostępna na stronie Kancelarii KKG oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zdjęcie pochodzi z galerii zdjęć umieszczonej na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorką jest A. Wojnar.