8 kwietnia, 2016 DRK&P Kancelaria Adwokacka

Przedłużenie terminu konsultacji planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego

Dyrektor OPN w związku ze składanymi wnioskami i zastrzeżeniami do planu ochrony przedłużył czas konsultacji społecznych do dnia 31 maja 2016 r.

 

Z dotychczasowym przebiegiem prac można się również zapoznawać  w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Po zebraniu uwag i wniosków, które zostaną przeanalizowane, projekt planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego zostanie przesłany do Gmin celem zaopiniowania go przez Rady Gmin.

 

Źródło informacji: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:270.html