Powrót

Kompleksowa obsługa przedsięwzięć inwestycyjnych

Doradzamy we wszelkich kwestiach prawnych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego – od planowania, przez reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi, po doradztwo w fazie wykonawstwa.

W szczególności oferujemy:

  • audyt prawny zamierzenia inwestycyjnego
  • analizę planów miejscowych w celu oceny możliwości realizacji planowanej inwestycji oraz reprezentację w procedurach dotyczących uchwalania planu miejscowego i jego zmiany
  • reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę i na użytkowanie oraz w postępowaniach związanych z uzyskaniem zezwoleń środowiskowych
  • pomoc prawną przy negocjacjach związanych z procesem inwestycyjnym oraz przygotowanie odpowiednich projektów umów, a także opiniowanie umów przedstawianych przez kontrahentów