Powrót

Prawo ochrony środowiska

Zapewniamy obsługę prawną przy projektach inwestycyjnych wymagających uwzględnienia polskich oraz unijnych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z planowaniem przestrzennym oraz obszarami chronionymi. Doradzamy w zakresie wpływu prowadzonej działalności na środowisko, przygotowujemy kompleksowe ekspertyzy prawne w tym zakresie, reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych w przedmiocie pozwoleń środowiskowych, związanych z przenoszeniem praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń oraz w przedmiocie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ochrony środowiska.