Powrót

Nieruchomości

Doradzamy i reprezentujemy we wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości. Oferujemy kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie transakcji obrotu nieruchomościami, przeprowadzamy audyt stanu prawnego nieruchomości, reprezentujemy przy negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości oraz przygotowujemy projekty odpowiednich umów jak też opiniujemy umowy przedstawione przez kontrahentów.
Oferujemy ponadto profesjonalną reprezentację procesową we wszelkich postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w szczególności takich jak: zniesienie współwłasności i dział spadku związany z podziałem nieruchomości, zasiedzenie, wydanie nieruchomości, uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w przedmiocie służebności.