Powrót

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Oferujemy pełną obsługę prawną postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych gospodarczych, a także postępowań sądowoadministracyjnych. Doradzamy na etapie przedsądowym, zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi, a także na etapie postępowania egzekucyjnego. Ponadto reprezentujemy Klientów w postępowaniach arbitrażowych przed sądami polubownymi – stałymi oraz ad hoc.