Powrót

Mediacje gospodarcze

Propagując alternatywne metody rozwiązywania sporów tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution) w szczególności promujemy ideę mediacji, będącą poufnym i dobrowolnym sposobem na rozwiązanie sporu, znacznie szybszym i mniej kosztownym od niejednokrotnie przewlekłych oraz drogich postępowań sądowych.

 
Mediacja to szczególny rodzaj negocjacji prowadzonych przez strony przy pomocy neutralnej osoby mediatora, który pomaga osiągnąć stronom porozumienie. Ugoda wypracowana przez strony w ramach mediacji jest zatwierdzana przez sąd, zastępuje wyrok i nadaje się do egzekucji.

 
W ramach posiadanych uprawnień mediatora prowadzimy mediacje gospodarcze – zarówno pozasądowe jak i sądowe. Występujemy także jako pełnomocnicy stron w mediacjach. Świadczymy ponadto wszelką pomoc w rozwiązywaniu sporów o charakterze cywilnym i gospodarczym przy udziale mediatora, będącego jednocześnie adwokatem.