Powrót

Prawo własności intelektualnej

Przygotowujemy i weryfikujemy umowy pod kątem najpełniejszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów w sprawach dotyczących:

  • przenoszenia majątkowych praw autorskich,
  • wydawania licencji,
  • prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  • prawa własności przemysłowej, w tym prawa patentowego,
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz o ochrony baz danych.