Powrót

Prawo spółek

Doradzamy w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. W szczególności oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • zakładania, przekształcania i likwidacji spółek
  • zbywania i obciążania udziałów lub akcji
  • podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, w tym wnoszenia aportów
  • prowadzenia postępowań przed KRS
  • prowadzenia sporów związanych z działalnością spółek w tym związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, o ustalenie nieistnienia uchwał, w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, o wyłącznie wspólnika, dotyczących przymusowego wykupu lub odkupu akcji
  • bieżącej obsługi korporacyjnej spółek.