Powrót

Prawo budowlane

Oferujemy obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym na wszystkich jego etapach. W szczególności oferujemy:

  • doradztwo i reprezentację w procedurach administracyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz reprezentację w postępowaniach sądowoadministracyjnych
  • przygotowanie projektów umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym: umów o prace projektowe, o wspólną realizację inwestycji, o generalną realizację inwestycji, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich
  • doradztwo prawne w zakresie finansowania zamierzenia inwestycyjnego
  • reprezentację w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego – inwestorami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, projektantami oraz ubezpieczycielami
  • doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych