Powrót

Prawo karne gospodarcze

Oferujemy obsługę prawną w zakresie postępowań karnych dotyczących w szczególności przestępstw: przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko ochronie informacji, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, karnych skarbowych.
Zapewniamy reprezentację na etapie postępowania przygotowawczego jak też przed sądami wszystkich instancji. Występujemy zarówno w roli obrońcy, jak też pełnomocnika w procesie karnym.