Powrót

Prawo sportowe

W zakresie prawa sportowego oferujemy pomoc prawną dotyczącą następujących spraw:

  • związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną z tytułu wypadków na stokach narciarskich oraz przy uprawianiu innych dyscyplin sportowych
  • związanych z odpowiedzialnością organizatora zawodów sportowych, klubu sportowego, zawodnika
  • otyczących bieżącego funkcjonowania klubów sportowych (przygotowywanie i opiniowanie projektów statutów, kontraktów zawodniczych)
  • opiniowanie spraw związanych z dopingiem