Powrót

Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie wszystkich naszych specjalizacji, w szczególności w następujących dziedzinach: prawo budowlane, planowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska, zagadnienia dotyczące nieruchomości, umowy w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem umów w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego.